SPREMAČICA/SPREMAČ


Radno mjesto


LOVRAN, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
23.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
Šetalište Maršala Tita 1
51415 Lovran
 
Broj: 02-180/20
Lovran, 15. rujna 2020.
 
Na temelju čl. 24. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“, br. 128/17, 47/18 i 123/19) i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/19-03/356, urbroj: 534-03-2-1/4-19-4 od 27.8.2019.g., objavljujem
PONOVLJENI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
 
Spremačica/spremač – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
Uvjeti:
-  završena osnovna škola
- 1 (jedna) godine radnog iskustva
Probni rad 1 mjesec
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:
– zamolbu
– životopis
– preslik svjedodžbe
– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– preslik domovnice ili osobne iskaznice.
Rok za podnošenje prijava i dokaza o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja pri Zavodu za zapošljavanje.
Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
Klinika za ortopediju Lovran, Šetalište maršla Tita 1, 51415 Lovran, s napomenom:
 „ Zamolba za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - ne otvarati “.
O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici Klinike za ortopediju Lovran:  http://www.orto-lovran.hr/
Pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („NN“, br. 82/08 i 69/17).
II. Natječaj će se objaviti pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Klinike za ortopediju Lovran
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.                                                                                                                                  
                                                                       
 
 

Poslodavac


KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
  • osobni dolazak: KADROVSKA SLUŽBA KLINIKE ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
  • pismena zamolba: M. Tita 1, Lovran