VOZAČ/ICA U SHM


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
10
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
27.3.2020.
4.4.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
1 godinu
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana
Pula, Zagrebačka 30
T:52/216 820; F: 52/385 327; info@zhmiz.hr
 
URBROJ: 01- 700/20.
Temeljem članka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, ravnateljica Zavoda raspisuje
 
NATJEČAJ

      3.   Vozač u SHM
10 radnika na određeno vrijeme.
Mjesto rada: Istarska županija.
Stručna sprema i ostali uvjeti:      - srednja stručna sprema / KV vozač
-jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim    poslovima
                                                      - vozačka dozvola B kategorije.

Sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- presliku diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju
- presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
- presliku vozačke dozvole B kategorije ( za radno mjesto vozača)
- za radna mjesta r.br. 1-3 prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo u djelatnosti hitne medicine te kandidati s položenom edukacijom iz područja hitne medicine (potrebno dostaviti potvrdu o završenoj edukaciji iz područja djelatnosti hitne medicine kao dokaz).
 
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku na hrvatskom jeziku, dok će odabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u originalu.
 
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili provjeru znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Zavoda (www.zhmiz.hr).
 
Kandidat podnošenjem zahtjeva daje suglasnost Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije da prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke dane na službenim  glasilima i WEB stranici u svrhu provođenja ovoga natječaja.
S osobnim podacima kandidata postupa se u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Informaciju o zaštiti osobnih podataka, pravima kandidata, te s tim u svezi navedene kontakte možete saznati na našoj WEB stranici Zavoda.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u dogovoreno vrijeme, smatrat će se da je isti povukao prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zavod će po službenoj dužnosti, a u skladu s člankom 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
 
Zavod zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja. O rezultatima odabira, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Zavoda.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, s naznakom – Prijava na natječaj, na e-mail adresu: info@zhmiz.hr ili putem pošte na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Zagrebačka 30, 52100 Pula.
 
                                                                                                                Ravnateljica
                                                                                                    Gordana Antić dr.med.spec.

 
 

Poslodavac


NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA
  • pismena zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula
  • e-mailom: info@zhmiz.hr