MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR NA POSLOVIMA VOZAČA U TIMU T2 HMP


Radno mjesto


LOVINAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
25.3.2020.
2.4.2020.
Terenski rad

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 11. siječnja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje
 
NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:
 
 1. Medicinska sestra/tehničar na poslovima vozača u timu T2
   
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj
Mjesto rada: Lovinac
Radni odnos: na neodređeno vrijeme
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 • srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit,
 • vozačka dozvola B kategorije
  odnosno
 • završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje
  medicinska sestra-tehničar opće njege,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • vozačka dozvola B kategorije.
   
Prijava se podnosi pisanim putem, a kandidati su dužni priložiti:
 • < >< >osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
 • preslika diplome odnosno svjedodžbe završnog ispita srednje škole,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege,
 • važeće odobrenje za samostalan rad,
 • preslika vozačke dozvole B kategorije.
 
Izabrani kandidat dužan je dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
 
Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s obveznom naznakom za koji natječaj se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
 • pismena zamolba: Vile Velebita 15, 53000 Gospić