RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA


Radno mjesto


DUBRAVA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2020.
31.5.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Opis poslova: poslovi računovođe/računovotkinje
- rukovodi i organizira rad na poslovima računovodstva i financija
- organizira pritjecanje dokumenata o nastalim poslovnim promjenama na način i u roku koji će osigurati urednost i ažurnost računovodstva i cjelokupnost isprava za knjiženje
- brine se o likvidnosti i solventnosti tvrtke (prati stanja na računima, izrađuje dnevna izvješća o izvršenim plaćanjima, odgovara za uspješnost naplate potraživanja)
- odgovornost za izvršena plaćanja (prema radnicima, dobavljačima, porezi, doprinosi, članarine i ostalo) i obrađuje poslovnu dokumentaciju vezanu uz realizaciju kredita
- vodi poslovne knjige (glavna knjiga) prema kontnom planu i osigurava uvid u promet i stanje  svih podataka u poduzeću
- kontrola i predaja poreznih e obrazaca (PDV, PDVS PPO,JOPPD i ostali sukladno zakonskim propisima )
- izrađuje izvješća o poslovanju (kvartalno i godišnje)
- vodi troškove i prihode po odjelima i radnim nalozima
- prati realizaciju investicijskih projekata i izvora sredstava za iste
- vrši raspored poslova po izvršiteljima
- organizira rad na izradi periodičnih obračuna i zaključnog računa i surađuje s bankama u vezi isplate, korištenja i otplate kredita, te u vezi s ostalim poslovima
- kontrolira i ovjerava knjigovodstvene isprave za knjiženje
- kontrolira i ovjerava obračune za isplate radnicima i suradnicima
- praćenje i provedbu svih financijskih popisa,
- brine o modernizaciji rada unutar financijsko računovodstvene službe, te predlaže nabavu opreme, kao i stručno osposobljavanje zaposlenih
- vodi brigu o pravovremenom plaćanju poreza
- na temelju dostavljenih podataka od drugih službi izrađuje financijski plan prihoda i rashoda
- izrađuje statističke izvještaje vezane uz financijsko poslovanje
- izrađuje mjesečna izvješća o dotoku novčanih sredstava
- sudjeluje u kreiranju sustava upravljanja okolišem, sustava upravljanja kvalitetom, HACCP sustava, FMC-a, provodi nadzor nad aktivnostima definiranim sustavom upravljanja okolišem, sustava upravljanja kvalitetom, HACCP sustavom i FMC-omračunovodstva i financija.

Poslodavac


MLINOPROM d.o.o. za preradu žitarica i promet mlinskim proizvodima
  • osobni dolazak: BREZJE 5, 10342 DUBRAVA
  • e-mailom: mario.zibrin@mlinoprom.hr