ADMINISTRATOR - SURADNIK / ADMINISTRATORICA - SURADNICA ZA EU PROJEKTE


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
20.5.2020.
31.5.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Opis poslova:
 • obavljanje operativnih poslova u izvršenju aktivnosti Smart RI d.o.o. kao voditelja inovacijskog klastera,
 • izrađivanje izvješća o stanju projekata koji se provode unutar inovacijskog klastera,
 • koordiniranje prikupljanja podataka i dokumentacije od svih uključenih partnera – članova klastera za potrebe praćenja provedbe i izvještavanja,
 • sudjelovanje u koordinaciji provedbe projekata te svakodnevno komuniciranje s partnerima na projektima,izrađivanje narativnih i financijskih izvješća o napretku projekata,
 • praćenje potrošnje stavki proračuna i evidencije rada stručnjaka na projektima, sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi marketinških aktivnosti,
 • obavljanje drugih poslova po nalogu direktora.

Uvjeti natječaja :
 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Prednost kod zapošljavanja:
 • iskustvo u provedbi EU projekata
 • iskustvo u planiranju i provedbi marketinških aktivnosti
 • iskustvo u administriranju društvenih mreža.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac nudi:
 • uključenost u zanimljive poslove i projekte iz područja razvoja i primjene pametnih tehnologija u gradovima
 • kontinuirano stručno usavršavanje i mentorstvo
 • rad u dinamičnom okruženju.

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „ADMINISTRATOR (m/ž)“ i treba sadržavati:
 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko
 • osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac).
Prijave na natječaj se podnose elektroničkim putem na adresu Smart RI d.o.o.: tina.raguzin@smart-ri.hr

Zakonska prednost pri zapošljavanju:
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, dostaviti dokaze kojima to pravo dokazuje te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 103. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje odustao od natječaja.
Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja, bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti izvornike priložene dokumentacije. Ako odabrani kandidat ne postupi po zahtjevu Smart RI d.o.o. u roku koji mu za to bude ostavljen, smatrat će se da je isti odustao od svoje prijave.
Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Smart RI d.o.o.
Trgovačko društvo Smart RI d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.
 

Poslodavac


Smart RI društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i strateški razvoj
 • e-mailom: tina.raguzin@smart-ri.hr