STRUČNI/A SURADNIK/CA U SREDIŠNJEM UREDU ZA MEĐUNARODNU SURADNJU


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
21.5.2020.
28.5.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova
– stručni suradnik u Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, na godinu dana, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž).
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera.
Posebni uvjeti:
– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u administraciji
– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (radni jezik)
– izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.)
– prednost: znanje rada u bazama podataka moveOn i MobilityTool te iskustvo rada
– na međunarodnim projektima, iskustvo rada sa studentima/korisnicima
– visok stupanj samostalnosti u administracijsko-tehničkom radu i proaktivan pristup radu te odgovornost u poslu
– dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, dobro pisano i usmeno izražavanje i sklonost timskom radu
– pedantnost, rad u rokovima.
Kratak opis poslova:
– planiranje aktivnosti u svrhu kvalitetnog i pravovremenog provođenja projekata međunarodne mobilnosti (Erasmus+, bilateralna sveučilišna mobilnost) – oko 1 000 korisnika/dolaznih stranih studenata po akademskoj godini
– samostalno praćenje aktivnosti projekta, kontrola prijava studenata i savjetovanje, koordinacija prema fakultetima i akademijama, te prema stranim partnerskim sveučilištima
– raspodjela studenata po natječajima, obrada natječajne dokumentacije; evidentiranje sporazuma i studenata u internoj bazi podataka moveON
– administracijsko-tehnički rad u bazama podataka Europske komisije za Erasmus+
– upisivanje bilateralnih Erasmus+ sporazuma u bazu podataka
– organizacija Tjedna dobrodošlice za strane studente
– pripremanje izvješća (godišnje, mjesečno, tjedno) i statistika o mobilnostima
– provođenje nabava robe i tiskanog materijala za potrebe projekta
– rad s članovima projektnog tima u planiranju projektnih aktivnosti
– rad na ostalim poslovima na projektu po nalogu rukovoditelja ureda, i nadležnog prorektora.
Osim uvjeta za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe EU 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/2018).
Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (objavljeno u NN 20.05.2020), priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) te ostale dokaze sukladno traženim uvjetima natječaja na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb s naznakom za natječaj. O rezultatima natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  • pismena zamolba: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb