ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA


Radno mjesto


BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
12 sata tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.1.2019.
18.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Opis poslova: obavljanje poslova zdravstvenog voditelja.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina (KLASA: 601-02/18-01/96, URBROJ: 2197-02-06/18-1 od 16. listopada 2018. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto zdravstvenog voditelja (m/ž)
na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme
 
- zdravstveni voditelj - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme od 12 sati rada tjedno.                            
Uvjet: - VŠS ili VSS - sveučilišni /stručni prvostupnik/ica sestrinstva
           - 1 godina radnog iskustva
           - položen stručni ispit.
Potrebna dokumentacija:
- prijava
- životopis
- domovnica (preslik)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
- dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik)
- dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju - original ili preslik ne stariji od 6 mjeseci).
Kandidat/kinja koji/a nema položen stručni ispit obvezan/a ga je položiti u zakonskom roku. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, 49221 Bedekovčina s naznakom „Ne otvaraj - natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme.“
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bedekovčina.
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA
pismena zamolba: Ljudevita Gaja 13, 49221 Bedekovčina