ASISTENT / ASISTENTICA NA PROJEKTU H2020 SOPS4RI – STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR RESEARCH INTEGRITY


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
26.10.2018.
25.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ 
I. ZA RAD NA PROJEKTU

 
- jednog asistenta (m/ž) na pola radnog vremena, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, za rad na projektu H2020 SOPs4RI – Standard Operating Procedures for Research Integrity.

 
Kvalifikacije:
  • završen diplomski sveučilišni studij društvenih ili humanističkih znanosti,
  • vještine za teorijsko i eksperimentalno istraživanje,
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • napredno poznavanje rada na računalu,
  • iskustvo u komunikaciji s javnosti,
  • iskustvo rada za međunarodne organizacije.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis u Europass formi, motivacijsko pismo, te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo. Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ). Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/
Rok natječaja za prijave pod točkom I. je 30 dana, a za prijave pod točkom II. je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ od petka 26. listopada 2018.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000  Split.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
pismena zamolba: ŠOLTANSKA 2, 21000 SPLIT