RADNIK/ICA NA SPORTU

VALAMAR RIVIERA d.d.
slobodna radna mjesta u sezoni 2020.
 
BRODOVOĐA/BRODOVOTKINJA / SKIPER/SKIPERICA
opis poslova:
Odgovornost za rad i ispravnost broda, te prijevoz putnika po voznom redu. / Responsibility for the operation and correctness of the ship and passengers according to the timetable.
Uvjeti:
SSS
strani jezici: potrebno je poznavanje jednog stranog jezika od navedenih - engleski / talijanski / njemački
informatička znanja: X (Word, Excel, propisane aplikacije)
stručni ispiti i druga znanja:  Svjedodžba zapovjednik broda do 50 BRT i Svjedodžba upravitelj stroja 750 KW ili Voditelj brodice B ili C kategorije - od strane lučke kapetanije
radno iskustvo : 2 godine
 Mjesto rada: Poreč
 
 
RECEPCIONAR/ RECEPCIONARKA - RECEPCIONIST
 opis poslova:
Smještanje gostiju, davanje informacija, pružanje usluga vezanih uz recepciju tijekom trajanja boravka, naplata usluga i računa, odgovornost za provedbu SOP-a i primjenu internih i zakonskih propisa vezanih uz prijavu i dokumentaciju gostiju / Guests receiving and placing, giving information, provide reception services during guests stay, bills and services charging, SOP implementation, implementation of intern and legislative regulation referring to guest reception, check-in and documantation
Uvjeti:
Razina obrazovanja: SSS
Obrazovni program: ekonomsko usmjerenje, hotelsko-turističko usmjerenje
Strani jezici: potrebno je poznavanje dva strana jezika, engleski, te njemački ili talijanski
Informatička znanja:   (Word, Excel, propisane aplikacije)
Druga znanja i vještine komunikativnost, uslužnost, razgovijetan govor
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška, Dubrovnik
 
 
 VOZAČ/VOZAČICA TRANSFERA / TRANSFER DRIVER
 opis poslova:
Prijevoz gostiju prema listi transfera. Odgovornost za ispravnost vozila i sigurnost putnika. / Transportation of guests according to transferlist. Responsibility for vehicle correctness and passengers safety
Uvjeti:
 KV vozač ili Kod 95
Strani jezici: potrebno je poznavanje jednog stranog jezika od navedenih  engleski / talijanski / njemački
Informatička znanja:  X (Word, Excel, propisane aplikacije)
Vozačka B kategorije
Druga znanja i vještine komunikativnost, uslužnost, razgovijetan govor
Stručni ispit i druga znanja: Kod 95
Mjesto rada: Poreč, Krk, Baška
 
 ANIMATOR/ICA / ANIMATOR
 opis poslova:
Sudjeluje u animacijskim programima, i aktivnostima, samostalno i u timu, uvijek prisutan u objektu održavanja aktivnosti ili programa, ogledalo je poduzeća koje zastupa te ostvaruje prvi i posljednji kontakt sa gostom./ Participates in animation programs and activities, independetly or with team, always present in facility of activity or program, the mirror of the company that represents and realizes the first and last contact with the guest.
Uvjeti:
Razina obrazovanja: OŠ, SSS
Strani jezici: Poželjno poznavanje barem dva svjetska jezika (engleski/njemački/talijanski).
Druga znanja i vještine Spretnost i pouzdanost u radu, kreativnost, komunikativnost, ekspeditivnost, snalažljivost
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška, Rab, Puntižela, Dubrovnik


KONOBAR/ICA-ŠANKIST/ICA / WAITER-BARTENDER
 
opis poslova:
zaprima piće i ostalu potrebnu robu na šanku te izdaje pića i napitke prema narudžbi / receives drinks and other necessary goods for the bar, hands out drinks and bevarages according to orders
Uvjeti:
SSS / KV konobar
Strani jezici: potrebno je poznavanje dva strana jezika, engleski, te njemački ili talijanski
Druga znanja i vještine spretnost u obavljanju zadataka, pouzdanost, komunikativnost
 Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška, Dubrovnik
 
 KONOBAR/ICA - WAITER
 opis poslova:
Uslužuje goste, priprema i posprema stolove. Posprema salu i ostale prostorije. Prima narudžbe, izdaje račun i naplaćuje. Kontaktira s kuhinjom u vezi obroka radi spremanja sale. / Serves guests, prepares and cleans tables. Cleans the restaurant areas. Receives orders, issues bills and charges. Contacts regulary with the kitchen
Uvjeti:
SSS – KV KONOBAR
Poznavanje najmanje dva svjetska jezika (engleski i njemački/talijanski)
Druga znanja i vještine: vještine usluživanja i prodaje
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška, Dubrovnik
 
 KUHAR / ICA - COOK
opis poslova: Priprema jela, aranžira obroke i izdaje ih. Priprema potrebnu količinu namirnica na osnovu menua, pazi da li su ispravne. Bavi se rezanjem mesa, čišćenjem ribe, rezanjem povrća. Kontrolira kvalitetu i primjenjuje mjere zaštite na radu. / Prepares meals, arranges and issues them. Prepares the required amount of food based on the menu. His tasks include as well: preparation of meat , fish cleaning, cutting vegetables. Applies workplace safety and protection measures
Uvjeti:
SSS - KV Kuhar
Poznavanje jednog svjetskog jezika (engleski i njemački/talijanski)
Druga znanja i vještine: Spretnost i pouzdanost u radu
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška, Dubrovnik

KUHINJSKI RADNIK /ICA - KITCHEN WORKER
 opis poslova:
Pripremanje, pranje i obrada namirnica te pranje i čišćenje kuhinjskog inventara i radnog prostora. Obrada i porcioniranje prema utvrđenim normativima priprave salata. Pranje kuhinjskog inventara i održavanje kuhinjske opreme. Primjenjuje mjere zaštite na radu. / Prepares, washes and processes food, washes and cleans the kitchen inventory  and working space. Processes and portions according to the established normative standards for preparing salads. Washes kitchen inventory and is in charge of the maintakitchen equipment. Applies safety measures
Uvjeti:
OŠ, NKV
Poželjno poznavanje jednog svjetskog jezika što nije uvjet (engleski i njemački/talijanski).
Dodatna znanja i vještine: Samostalnost, spremnost, pouzdanost
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška, Dubrovnik

LONDINER / BAGGAGE CARIER (M/Ž)
 opis poslova:
Otvara vrata objekta ili izlazno ulaznu rampu u apartmanskom naselju i kampu, nosi prtljagu, daje upute gostima / opens the door facility or output an on-ramp to the apartment complex and the campsite, carry luggage,provides instructions guests
Uvjeti:
vozačka B kategorije
Poznavanje najmanje dva svjetska jezika (engleski i njemački/talijanski).
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška, Dubrovnik

MESAR/ ICA - BUTCHER
 opis poslova:
Priprema robu (meo, riba), provjerava kvalitetu i ispravnost iste, te ju sortira u za to predviđene prostore. Kontrolira kvalitetu i primjenjuje mjere zaštite na radu. / Prepares goods (meat and fish), checks the quality and correctness of the goods and sort them into the spaces provided for that purpose. Applies workplace safety and protection measures
Uvjeti:
SSS - KV Mesar
Poznavanje jednog svjetskog jezika (engleski i njemački/talijanski).
Dodatna znanja i vještine: spretnost i pouzdanost u radu
Mjesto rada:  Rabac, Dubrovnik
 
 POMOĆNI KONOBAR / ICA - ASSISTANT WAITER
 opis poslova:
Obavlja pomoćne poslove točenja, izdavanja pića i hrane, te usluživanja gostiju. Postavlja stolove i rasprema ih nakon završenog obroka. Brine o čistoći stolnog inventara i primjenjuje mjere zaštite na radu. / Performs auxiliary tasks of dispensing drinks and food, and serving guests. Sets the tables and cares about the cleanliness of table inventory and applies workplace safety and protection measures
Uvjeti:
SSS, KV Konobar
Pasivno poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski obavezno i njemački/talijanski).
Dodatna znanja i vještine: Spretnost i pouzdanost u radu, urednost, točnost, povjerljivost
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška
 
 POMOĆNI KUHAR/ ICA - ASSISTANT COOK
 opis poslova:
Pomaže kuharu i pripremi svih vrsta namirnica i proizvoda, pomaže u kuhanju svih jela, aranžira obroke i vrši izdavanje. Priprema predjela i deserte prema normativima. Sprema i čisti pultove, pomaže u preuzimanju namirnicama od dobavljača iz skladišta. Odgovoran za provedbu higijene. / Supports cooks in the preparation of all kinds of food and products, arranges meals issues them. Prepares appetizers and desserts according to norms. Clean counters, helps in taking food from suppliers from the warehouse. Responsible for the implementation of hygiene
Uvjeti:
KV kuhar
Poželjno poznavanje jednog svjetskog jezika (engleski i njemački/talijanski)
Dodatna znanja i vještine: Spretnost i pouzdanost u radu
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Dubrovnik

POMOĆNI RADNIK/ICA NA RECEPCIJI / ASSISTANT FRONT OFFICE AGENT
opis poslova:
Obavlja sve pomoćne radnje na recepciji, radi prijem i smještaj gostiju, pruža gostima osnovne informacije o hotelu, hotelskim sadržajima, događajima u hotelu i u destinaciji/ Performs all support actions at the front desk, to the reception and accommodation of guests, provides guests with basic information about the hotel, the hotel amenities, events in the hotel and the destination
Uvjeti:
SSS
Poznavanje najmanje dva svjetska jezika (engleski i njemački/talijanski)
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška
 
RADNIK/ICA NA SPORTU
opis poslova:
briga o inventaru i ispravnosti prostora, praćenje i kontrola temperature vode i zraka, praćenje higijenske ispravnosti bazenske vode, brine o sigurnosti kupača, održavanje propisanog kućnog reda / takes care of inventory and correctness of areas, follows and controls water and air temeprature, takes care of pool water hygene, controls guests' and bathers' safety, follows and maintains house rules
Uvjeti:
minimalno OŠ
strani jezici:  potrebno je poznavanje jednog stranog jezika od navedenih  - engleski, njemački, talijanski
Dodatna znanja i vještine: spretnost, pouzdanost i korektnost u radu
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška, Dubrovnik
 
SERVIR / KA - SERVER
opis poslova:
Čisti, briše i priprema inventar i prostorije za usluživanje i posprema prostor. Pomaže konobaru pri posluživanju gostiju. Postavlja stolove i čisti ih nakon završenog obroka. Primjenjuje mjere zaštite na radu. / Cleans and prepars inventory and rooms for serving and also cleans work area. Helps waiter in serving guests. Sets the tables and cleans them after finishing a meal. Applies safety measures

Uvjeti:

Poželjno poznavanje nekog svjetskog jezika (engleski i njemački/talijanski)
Dodatna znanja i vještine: Spretnost u obavljanju zadataka i urednost
Mjesto rada: Poreč, Rabac, Krk, Baška
 
SOBAR / SOBARICA - ROOM MAID
opis poslova:
Pospremanje smještajnih jedinica i prijemnih prostorija, te održavanje čistoće urednosti prostorija. Preuzima rublje i sredstva za čišćenje. Vodi brigu o opskrbi ručnicima i toalet papirom u sanitarnim prostorijama. Generalno čisti sobe prilikom odlaska gostiju. Poštuje mjere zaštite na radu. Sortira prljavo rublje i nosi ga u praonicu. / Cleans rooms and common areas. Takes laundry and cleaning products. Cares about the supply of towels and toilet paper. Performs deep room cleaning after guests' departure. Respects safety measures. Sorts dirty laundry and take it to the laundry room.
Uvjeti:
OŠ, PKV
Minimalno znanje jednog svjetskog jezika (engleski i njemački/talijanski)
Dodatna znanja  i vještine: Spretnost i pouzdanost u radu, urednost, točnost, povjerljivost
Mjesto rada:  Poreč, Rabac, Krk, Baška, Dubrovnik
 
SPREMAČ/ICA - CLEANER
opis poslova:
Održavanje čistoće zatvorenih i otvorenih prostora objekta, plaža, sanitarnih čvorova, terasa, bazena (otvorenog i zatvorenog) restorana. Vodi brigu o redovnoj opskrbi ručnicima i toalet papirom u sanitarnim prostorima. Primjenjuje mjere i sredstva zaštite na radu. / Maintains indoor and outdoor facilites in a clean and orderly condition, cleans as well beaches, sanitary facilities, terraces, indoor and outdoor swimming pools, restaurants. Takes care of a regular supply of towels and toilet paper in bathrooms. Applies workplace safety and protection measures
Uvjeti:
OŠ, NKV
Poželjno poznavanje jednog svjetskog jezika (engleski i njemački/talijanski)
Dodatna znanja  i vještine: Spretnost i pouzdanost u radu, urednost, točnost, povjerljivost
Mjesto rada:Poreč, Rabac, Dubrovnik

Kontakt kandidata s poslodavcem:
osobni dolazak na adresu:Rade Končara 1a, 52440 Poreč
telefonski na broj: 052/408-106 / 052/408-145
pisana zamolba na adresu: Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč
kontakt na e – mail: https://www.dobarposaouvalamaru.com/
 
Susret s kandidatima:
13.1.2020 Daruvar - Mala galerija, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 9.00 sati  
Bjelovar - HZZ,  A.K.Miošića 5, 13.00 sati      
14.1.2020 Nova Gradiška - HZZ, M.A.Reljkovića 5/A, 9.00 sati 
Slavonski Brod - HZZ, Vukovarska 11, 13.00 sati                                       
15.1.2020 Vinkovci - HZZ, Jurja Dalmatinca 7, 9.00 sati   
Vukovar - HZZ, V. Nazora 12, 13.00  sati                                                                       
16.1.2020 Đakovo - Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo, Kralja Tomislava 13, 9.00  sati
Našice - HZZ, I. Mažuranića 2, 13.00 sati             
17.1.2020 Osijek - Dani poslova u turizmu, Dvorana gradski vrt, Kneza Trpimira 23
15.1.2020 Metković - prostorije Zavoda za zapošljavanje, ul. Splitska 3/2,  10.00 sati     
Ploče, prostorije Zavoda za zapošljavanje, ul.  Neretvanskih gusara 2,  13.00 sati              
24.1.2020 Rijeka - HZZ, Bulevar oslobođenja 14,  10  sati