VODITELJ MEDICINSKO BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA (M/Ž)


Radno mjesto


OTOČAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
29.9.2018.
29.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Opis poslova: voditelj medicinsko biokemijskog laboratorija

Smještaj ili naknada za prijevoz prema dogovoru

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac sukladno mišljenu Ministarstva zdravlja (KLASA: 100-01/16-03/833, UR. BROJ: 534-03-1-1/5-16-07) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme ravnatelj raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto magistar medicinske biokemije
u djelatnosti laboratorijske dijagnostike
(1 izvršitelj) na neodređeno m/ž
 
Uvjeti:
 • VSS – magistar medicinske biokemije
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
 • Položen stručni ispit;
 • Upis u registar Komore;
 • Odobrenje za samostalni rad (licenca);
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • Zamolbu
 • Životopis
 • Presliku diplome (Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u RH za zvanje magistra medicinske biokemije ili nostrificirana strana diploma o završenom odgovarajućem sveučilišnom dodiplomskom studiju)
 • Presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
 • Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • Presliku upisa u registar Komore
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
 • Potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
 • Presliku Domovnice
   
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati.
Prijave slati na adresu: Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53220 OTOČAC,  s naznakom „ Za natječaj - magistar medicinske biokemije“.
Po završetku natječaja od rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 

Poslodavac


Dom zdravlja Otočac
pismena zamolba: VLADIMIRA NAZORA 21, OTOČAC