POMOĆNI RADNIK/POMOĆNA RADNICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU


Radno mjesto


JALŽABET, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis poslova: rad u jaslicama i pomoć odgojitelju.

Za prijavu na natječaj dostaviti presliku sljedećih dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike): zamolbu, kratki životopis te dokaz o nekažnjavanju.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - navedene na stranici ministarstva branitelja, na linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Poslodavac


Dječji vrtić POTOČIĆ
  • pismena zamolba: Dječji vrtić POTOČIĆ, Potok 16, 42203 Jalžabet