ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE
Nije važno
Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi.
Potrebna zvanja: odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi.
Pisane molbe slati isključivo na adresu Vrtića: Šetalište J. Gagarina 10, Zagreb, s obaveznom napomenom: ''ZA NATJEČAJ - ODREĐENO (obaveno naznačiti). Uz prijavu poslati: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobođenju od polaganja str. ispita, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka - ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja, dokaz o hrvatskom državljanstvu (kopija osobne iskaznice ili domovnice). Kandidat je dužan priložiti dokaz o promjenama prezimena/imena u odnosu na priloženu dokumentaciju. Nije potrebno slati originale dokumenata niti ovjerene preslike. Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, poslodavac može odabrati kandidata koji ne ispunjava te uvjete, te će u tom slučaju natječaj ponoviti u roku od 5 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se pozvati na to pravo u skladu s posebnim propisima te priložiti potrebnu dokumentaciju. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok  za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Odluku o odabiru kandidata donosi Upravno vijeće Vrtića. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke putem web-stranice Vrtića.

Poslodavac


Dječji vrtić Vrbik
  • pismena zamolba: Šetalište J. Gagarina 10, 10000 Zagreb