ASISTENT / ASISTENTICA ZA RAD NA HRZZ PROJEKTU ,,KARAKTERIZACIJA KANDIDAT GENA ZA KONGENITALNE ANOMALIJE BUBREGA I UROTRAKTA (CAKUT) TIJEKOM RAZVOJA U


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
26.10.2018.
25.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ 
I. ZA RAD NA PROJEKTU
- jednog asistenta (m/ž) na određeno vrijeme od četiri godine za rad na HRZZ projektu ,,Karakterizacija kandidat gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta (CAKUT) tijekom razvoja u miša i čovjeka“.
Kvalifikacije:
  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij biologije, molekularne biologije, medicine, dentalne medicine, farmacije ili veterine,
  • iskustvo u istraživanju razvoja bubrega i urotrakta,
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis u Europass formi, motivacijsko pismo, te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo. Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.
fakultet u Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000  Split.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ). Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/
Rok natječaja za prijave pod točkom I. je 30 dana, a za prijave pod točkom II. je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ od petka 26. listopada 2018.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
pismena zamolba: ŠOLTANSKA 2, 21000 SPLIT