ASISTENT/ICA PROJEKTA


Radno mjesto


NIJEMCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
30.6.2020.
8.7.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Kategorija B
Nije važno
                                                       
Lokalna akcijska grupa
Bosutski niz
Trg kralja Tomislava 6
32245 Nijemci
 
Nijemci, 29.06.2020. godine
 
 
 
 
Predsjednik Lag-a Bosutski niz Zlatko Kobašević, osoba ovlaštena za zastupanje donosi
 
JAVNI POZIV
Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto
Asistent/ica projekta SAD „Sudjeluj aktivno danas“
 
 
I.
                U zapošljavanja pri Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz, Lag Bosutski niz iskazuje interes i potrebu za prijmom djelatnika/ce na određeno (18 mjeseci), puno radno vrijeme.
 
II.
                Cilj zapošljavanja u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je provedba projekta SAD“- „Sudjeluj aktivno danas“ financiranog kroz ESF OPULJP 2014.-2020. natječaj ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II.
Opis posla: praćenje i izvještavanje o radu zaposlenih osoba na projektu kao pomoć voditelju projekta, sudjelovanje na svim sastancima, radionicama i ostalim aktivnostima projekta, koordiniranje s partnerima projekta s posebnim naglaskom na koordinaciju aktivnosti u skladu sa rasporedom provedbe elemenata projekta, izrada i analiza evaluacijskih lista vezanih uz edukacije, izvještavanje o istima PT i otklanjanje eventualnih nedostataka, monitoring i evaluacija te svi ostali poslovi koji proizlaze iz provedbe projekta te poslova dodijeljenih od strane poslodavca.
 
III.
                Kandidati/-kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 • Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ne starije od 6 mjeseci
   
IV.
                Zapošljavanje djelatnika/ce na određeno u punom radnom vremenu – osam (8) sati dnevno obavljat će se na terenu i u uredu Lag-a Bosutski niz , Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci.
 
 
V.
                Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti ove priloge u preslici:
 
OBVEZNA dokumentacija:
 • Životopis,
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu ,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ne starije od 6 mjeseci,
   
   
  Preslike traženih priloga moraju biti ovjerene (kopija originala). Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.
   
  VI.
                 
                  Radno mjesto Asistenta/ice projekta u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz obavlja se:
 • Na temelju pisanog Ugovora o radu,
 • Prema Pravilniku o unutarnjem radu, ustrojstvu i plaćama LAG-a Bosutskiniz,
 • Pod nadzorom Voditelja Ureda za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz.
   
  Osoba zaposlena na određeno puno radno vrijeme ostvaruje pravo na putni trošak.
   
  VII.
                  Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a na adresu:
   
                  Lag Bosutski niz, Trg kralja Tomislava  6, 32245 Nijemci s naznakom „Asistenta/ice projekta pri Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz"
   
                  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
   
  VIII.
                  O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na službenim web stranicama Lag-a Bosutski niz https://lag-bosutskiniz.hr/
                  Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljeni na na službenim web stranicama Lag-a Bosutski niz https://lag-bosutskiniz.hr/ najkasnije deset (10) dana od dana proteka roka za dostavu prijava.
   
   
  Lokalna akcijska grupa Bosutski niz
  Predsjednik
  Zlatko Kobašević
   
   
   
   
  ____________________________________
   


Poslodavac


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA BOSUTSKI NIZ
 • pismena zamolba: 32 245 NIJEMCI, TRG K. TOMISLAVA 6