TEHNIČAR / TEHNIČARKA ZDRAVSTVENOG / KEMIJSKOG USMJERENJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
1 godinu
Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo donosi odluku o raspisivanju natječaja za jednim (1) izvršiteljem/icom SSS tehničara zdravstvenog/kemijskog usmjerenja za rad na određeno vrijeme u Službi za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme zbog zamjene odsutne djelatnice, a do povratka iste na rad.
Pored općih zakonskih uvjeta potrebno je ispuniti i posebne uvjete:
            SSS zdravstvenog usmjerenja
            SSS kemijskog usmjerenja
            Položen stručni ispit
            Jedna godina radnog iskustva
            Vozački ispit B kategorije
Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola.
Rok:
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Nastavnog zavoda za javno zdarvstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, Split s napomenom „SSS TEHNIČAR“.
Rok za prijavu teče od dana objave u Narodnim novinama.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa oglasit će se na web stranici Nastavnog zavoda, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.
Nastavni zavod pridržava pravo obavljanja intervjua i testiranja kandidata.
 
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17), dužni su svoju prednost dokazati, a sve u skladu sa čl.103. st.1 od točke a) do toč.i) gore navedenog Zakona na način da uz prijavu prilože sve dokaze o ispunjenim uvjetima za ostvarivanje prava 
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 
Prijava treba sadržavati životopis i dokaz o ispunjenju uvjeta iz natječaja: preslik domovnice, osobne iskaznice, potvrda o završenoj školi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o odobrenju za samostalan rad, dokaz o radnom stažu ( potvrda hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu ( ugovor o radu ili potvrda o radu) 
Nastavni zavod pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti kao i dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.

Poslodavac


NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: Vukovarska 46, 21000 Split