MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR NA ODJELU


Radno mjesto


LIPIK, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
18.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13 i 153/13) i članka 26. Pravilnika o radu, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik objavljuje
 
OGLAS
za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme
 
 1. 2 MEDICINSKE SESTRE/MEDICINSKA TEHNIČARA, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike do povratka.
   
  Uvjeti:
  Ad.1) završena srednja škola za medicinsku sestru/medicinskog tehničara, odobrenje za samostalan rad.
   
  Prijavama treba priložiti zamolbu sa kratkim životopisom te preslike dokumenata o ispunjavanju oglasnih uvjeta kao i:
 • domovnicu;
 • rodni list;
 • svjedožbu o završenom školovanju;
 • odobrenje za samostalan rad izdana od Hrvatske komore medicinskih sestara;
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti u roku od osam dana od dana objave u Narodnim novinama, web stranici Bolnice i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:
 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik, Marije Terezije 13, 34551 Lipik, s naznakom
"za oglas"

 
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati koji predaju svu traženu dokumentaciju biti će pozvani na usmeni intervju.
Kandidati će biti intervjuirani od strane stručnog povjerenstva koje će nakon intervjua ravnatelju bolnice predložiti rang listu kandidata koji zadovolje svim traženim uvjetima.
 
Bolnica Lipik pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na internetskoj stranici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik - www.bolnica-lipik.hr te se dan objave smatra danom dostave obavijesti kandidatima.
 
 

Poslodavac


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
 • pismena zamolba: Marije Terezije 13, 34551 Lipik