PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA (M/Ž)


Radno mjesto


VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
2
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
Djelomično
11.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Kategorija B
1 godinu
Opis poslova: poslovi više medicinske sestre u službi patronažne zdravstvene zaštite, položen stručni ispit - za one koji su u obvezi, odobrenje za samostalan rad (licenca).
Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravničkog staža.
Uz prijavu obavezno priložiti:
- životopis,
- presliku diplome,
- presliku domovnice,
- presliku odobrenja za samostalni rad,
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu-za one koji su u obvezi,
- presliku vozačke dozvole
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koja nije starija od dana objave natječaja,
- Potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http//branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz natječaj dužan je, osim, dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu invalidne osobe.
Prednost prilikom zapošljavanja po predmetnom natječaju ostvarit će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.
Sva natječajna dokumentacija mora biti kovertirana s  obaveznom naznakom "Za natječaj za radno mjesto_____________________________ne otvaraj",
na adresu: DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Ljudevita Gaja  37, 10 430 Samobor


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: 10430 SAMOBOR, LJUDEVITA GAJA 37