KUHINJSKI RADNIK/ RADNICA


Radno mjesto


RAB, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.2.2019.
15.2.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine
10/97 , 107/07  i  94/13) dana 8. Veljače 2019. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje                                    
                                                           NATJEČAJ
 
 1. POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI   - 1 izvršitelj/ica na puno neodređeno radno  
                                                                                 vrijeme(uz probni rad 90 dana)                          
 
                           
Uvjeti :  sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
 
        Završeno osnovnoškolsko obrazovanje
       
     
Prijavi je potrebno u originalu ili ovjerenoj preslici priložiti:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • < >elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje tri godine na poslovima kuhara (potvrda dosadašnjih poslodavaca ili ugovor o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima kuhara)
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od dana izlaska natječaja
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od dana izlaska natječaja
 • Domovnicu
  Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
   
  Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj, ne otvarati“.
   
   
   
   
  Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
  S kandidatima -pod točkom 1- koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju, a s kandidatima -pod točkom 2- koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta glavnog/e kuhara/ice  i intervju.
  Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.
   


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA
pismena zamolba: PALIT 135/A, RAB