ČISTAČICA-PRALJA


Radno mjesto


BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
19.2.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina (KLASA: 112-02/19-01/02, URBROJ: 2197-02-06/19-1 od 07. veljače 2019. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto čistačice-pralje (m/ž)
na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme
 
- čistačica-pralja- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
 
Uvjet: - KV ili SSS.
          
Radnik/ca se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
 
  Potrebna dokumentacija:
  -prijava
  -životopis
  -domovnica (preslik)
  -dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
  -dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
    obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju-original ili preslik ne stariji od 6 mjeseci).
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, 49221   Bedekovčina s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto čistačice-pralje na neodređeno vrijeme“.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bedekovčina.
Natječaj je otvoren od 11. veljače 2019. godine  do 19. veljače  2019. godine.
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka zapodnošenje prijava.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA
pismena zamolba: Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13