MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
19.2.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Istok, v. d. ravnatelja Doma zdravlja Zagreb-Istok, Zagreb, Švarcova 20, raspisuje
N A T J E Č A J
Za radno mjesto medicinske sestre/tehničara u Službi zdravstvene zaštite predškolske djece - 2 izvršitelja na određeno vrijeme (m/ž)
Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- SSS, medicinska škola;
- položen stručni ispit;
- odobrenje za samostalan rad (licenca);
- poznavanje rada na računalu;
- jedna godina radnog iskustva, odnosno, radno iskustvo u trajanju propisanog pripravničkog staža.
Kandidati su obavezni dostaviti:
- potpisanu pisanu prijavu;
- životopis;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
- presliku odobrenja za samostalan rad - licenca;
- dokaz o radnom iskustvu (e-radna knjižica HZMO-a);
- presliku dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu u svrhu zapošljavanja, dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, objavu imena i prezimena na mrežnim stranicama Doma zdravlja u slučaju odabira, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Dom zdravlja Zagreb - Istok jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sve pristigle prijave odgovarajuće će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, u roku od osam dana od dana objave, na adresu: Dom zdravlja Zagreb-Istok, Zagreb, Švarcova 20, s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto medicinske sestre/tehničara“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK
pismena zamolba: Švarcova 20, 10000 Zagreb