MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE M/Ž


Radno mjesto


OTOČAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Obiteljski stan
Bez naknade
28.1.2019.
28.2.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Opis poslova: magistar medicinske biokemije

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac, sukladno mišljenju Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/17-03/405, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-06) za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme ravnatelj raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto magistar medicinske biokemije
u djelatnosti laboratorijske dijagnostike
(1 izvršitelj) na neodređeno m/ž
 
Uvjeti:
 • VSS – magistar medicinske biokemije
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
 • Položen stručni ispit;
 • Upis u registar Komore;
 • Odobrenje za samostalni rad (licenca);
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • Zamolbu
 • Životopis
 • Presliku diplome (Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u RH za zvanje magistra medicinske biokemije ili nostrificirana strana diploma o završenom odgovarajućem sveučilišnom dodiplomskom studiju)
 • Presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
 • Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • Presliku upisa u registar Komore
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
 • Potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
 • Presliku domovnice
   
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati.
Po završetku postupka prijema svi kandidati će biti pismeno i u zakonskom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Prijave slati na adresu:
Dom zdravlja Otočac,
Vladimira Nazora 21,
53220 OTOČAC,
s naznakom „ Za natječaj - magistar medicinske biokemije“.
 

 
KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2125/56-19-01
U Otočcu, 28. siječnja 2019. godine
 
 

Poslodavac


Dom zdravlja Otočac
pismena zamolba: V. Nazora 21, Otočac