Ukupno zapošljavanje iz evidencije HZZ-a
I. - XI. 2018.

164.327

Ukupno prijavljena slobodna radna mjesta
I. - XI. 2018.

240.838

Ukupni korisnici mjera APZ
I. - XI. 2018.

59.843

Trenutačni broj nezaposlenih
147.671

Trenutačno objavljena slobodna radna mjesta
11.673

Stopa anketne nezaposlenosti (DZS)
IV. - VI. 2018.

7,5%

Stopa anketne nezaposlenosti EU 28 (EUROSTAT)
IV. - VI. 2018.

6,8%

Stopa registrirane nezaposlenosti (DZS)
X. 2018.

9,1%