DOMAR / DOMARKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.br.87/08,86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12,126/12,94/13. 152/14,7/17i 68/18).Osnovna škola“Mertojak“ Split raspisuje 
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
2. Domar-1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na određeno radno vrijeme do povratka radnika na rad 
Uvjeti:sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. 
Uz prijavu( zamolbu) na natječaj priložiti:životopis, dokaz o vrsti i razini obrazovanja,domovnicu,uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(ne starije od 6 mjeseci)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:Osnovna škola „Mertojak“, Doverska 44, 21 000 Split u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune nepravovaljane i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA'MERTOJAK'
pismena zamolba: DOVERSKA 44, 21000 SPLIT