PROFESOR / PROFESORICA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) Obrtna tehnička škola  raspisuje 
NATJEČAJ
za radno mjesto 
Profesor strojarske skupine predmeta, na neodređeno, puno radno vrijeme  
UVJETI:
  • dipl.ing. strojarstva, VSS,teprema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 , 7/17 i 68/18).
  • ne postoji zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18 ).
 
OPIS POSLOVA
Izvođenje nastave strojarske skupine predmeta. 
Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
-životopis,
-presliku domovnice,
-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
Rok za prijavu: 8 dana ( od 11.10.2018. do 19.10.2018.) 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod  jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi  propisuju pri ostvarivanju prava  na prednost  kod zapošljavanja. Popis dokaza iz članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ( NN br. 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Obrtna tehnička škola, 21000 Split, Plančićeva 1. 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

Poslodavac


OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA
pismena zamolba: PLANČIĆEVA 1, 21000 SPLIT