LIJEČNIK/LIJEČNICA SPECIJALIST PSIHIJATRIJE


Radno mjesto


ŠUMETLICA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Samački smještaj
U cijelosti
21.2.2020.
20.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Kategorija B
Nije važno
Na osnovu čl. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2020. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šakić, dr.med.spec.psih. raspisuje
 
                                                                              NATJEČAJ
                                                                 za zasnivanje radnog odnosa
 
1. LIJEČNIK SPECIJALIST (m/ž)  za rad u djelatnosti kroničnih duševnih bolesti i psihijatrije
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci
 
Uvjeti:
- doktor medicine specijalist psihijatrije
- znanje rada na računalu,
- znanje jednog stranog jezika,
 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis                                                                                                     - original
- diplomu medicinskog fakulteta                                                                   - preslika
- uvjerenje o položenom stručnom i/ili specijalističkom ispitu                      - preslika
- odobrenje za samostalni rad Hrvatske liječničke komore                          - preslika
- domovnicu                                                                                                  - preslika
- dokaz o radnom stažu (HZMO)                                                                  - preslika
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)                                     - original
  
Vlastoručno potpisane prijave podnose se u vremenu od 21.02.2020. godine do 20.07.2020. godine na adresu:
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB „SVETI RAFAEL“ STRMAC
                                   STRMAC NASELJE 4,  ŠUMETLICA, 35404 CERNIK
                                                   (za natječaj –liječnik specijalist)
 
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.
Bolnica će nad prijavljenim kandidatima provesti pismena i usmena testiranja nad prijavljenim kandidatima.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja i za javnu objavu imena i prezimena kandidata ukoliko bude izabran za prijem u radni odnos, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Specijalna bolnica Sveti Rafael Strmac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Bolnice.
Odluka o odabranom kandidatu javno će biti objavljena na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasvetirafael.eu.

Poslodavac


SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC
  • pismena zamolba: STRMAC NASELJE 4, ŠUMETLICA,35404 CERNIK