MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


SESVETE
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
22.8.2019.
29.10.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- medicinska sestra/medicinski tehničar;
- položen stručni ispit;
- važeće odobrenje za samostalan rad.
Probni rad: 1 mjesec.
Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:
– životopis
– motivacijsko pismo
– dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome/svjedodžbe
– dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika uvjerenja
– preslika odobrenja za samostalan rad (licenca)
– dokaz o radnom stažu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis), izdana tijekom važenja natječaja
– dokaz o državljanstvu
– dokaz o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor. Ako budu pozvani, kandidati su obvezni odazvati se pozivu, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Poslodavac


Dom za starije osobe DOM MEDIMAR PRIGORJE
  • e-mailom: uprava@dmp.hr