NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.9.2019.
17.9.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Opis poslova: praćenje korisnikova stanja (fizičkog i psihičkog), pomaganje kod zadovoljavanja osnovnih životnih potreba (unos tekućine, kretanje, odmor i spavanje), pomaganje pri nabavi lijekova, kontrola vitalnih funkcija, itd.
Priložiti:
1. Kratak životopis
2. Molba
3. Dokaz o završenoj osnovnoj školi i tečaj za njegu ( preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i preslika uvjerenja o završenom tečaju za njegu).
4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koji posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza  potreban za ostvarivanje prava dostupan na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Poslodavac


Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB
  • pismena zamolba: Trg Drage Iblera 8, 10000 Zagreb