PEDAGOG/PEDAGOGICA


Radno mjesto


TRILJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07 i 94/13 Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Trilj" raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
  1. ODGOJITELJ/ICA- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme ( do povratka djelatnici sa bolovanja).
  2. LOGOPED/ICA- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 01.11.2018. do 31.05.2019 (dava sata tjedno)
  3. PEDAGOG/PEDAGOGICA- 1 izvršitelj/ica, 20 sati tjedno, na određeno vrijeme ( do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta).
Uvjeti:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Trilj".

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti :
-Životopis
-Dokaz o stručnoj spremi
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-Elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a
-Uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci
-Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja
na adresu:

Dječji vrtić "Trilj"
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
(Za natječaj)
Nepotpune i nepravovremne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavijješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRILJ
pismena zamolba: Ante Starčevića 15, 21 240 Trilj