ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
15.9.2020.
25.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
DJEČJI VRTIĆ „BAJKA“
Nuštarska ulica 4,
32100 VINKOVCI
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bajka“ raspisuje  15.9.2020. natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
1 ODGOJITELJ/ICA
 • JEDAN/NA (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
   
UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ice su:
Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stučna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
 
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
 • Dokaz u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji-https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html  
Rok za podnošenje prijava je 25.9.2020. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu; Nuštarska ulica 4, Vinkovci ili na e-mail: bajkadjecivrtic@gmail.com
 
Predsjednik Upravnog  vijeća                                                                                   Ravnatelj
Željka Cajner                                                                                                                    Ana Zulumović
U Vinkovcima 15.9.2020.
 

Poslodavac


Dječji vrtić BAJKA
 • osobni dolazak: 32 100 VINKOVCI, NUŠTARSKA 4
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, NUŠTARSKA 4
 • e-mailom: bajkadjecjivrtic@gmail.com