VODITELJ / VODITELJICA BOLNIČKE LJEKARNE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2018.
20.9.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
„Na temelju Odluke v.d. ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se 
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje  (m/ž) 
2.  Voditelj Bolničke ljekarne
Uvjeti:
-      VSS farmaceutsko biokemijski fakultet, smjer farmacija
-      specijalizacija iz ljekarničke djelatnosti
-      odobrenje za samostalan rad
-      5 godina radnog iskustva
 
     Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:             
  • zamolbu
  • životopis
  • preslik diplome o završenom fakultetu
  • preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • preslik odobrenja za samostalan rad
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički ispis o radnom stažu
  • program rada i razvoja s predviđenom dinamikom razvoja za četverogodišnje razdoblje
Za navedena radna mjesta određen je reizbor  svake četiri (4) godine.
Prijave kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  uz priloženi program rada i razvoja s predviđenom dinamikom razvoja za četverogodišnje razdoblje, dostavljaju se u Prijemnu kancelariju – soba br. 1, u Upravnoj zgradi Kliničkog bolničkog centra Split, Spinčićeva 1, Split ili poštom na istu adresu. 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog Natječaja. 
KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja. 
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima. 
Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja.“

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
pismena zamolba: SPINČIĆEVA 1, 21000 SPLIT