UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
25.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18.) ravnatelj Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar raspisuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
- učitelj/ica razredne nastave – jedan izvršitelj, puno radno vrijeme

Uvjeti:
- propisani  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne  novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14.7/17, 68/18.) Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N.6/2019.)
 
Na natječaj potrebno je priložiti:
1. prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
2. životopis,
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
4. domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
5. potvrde HZMO-a o evidentiranom stažu,
6. uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (dokaz o nepostojanju zakonskih prepreka za zasnivanje radnog odnosa u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci)).
 
Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar.
Na Natječaj se mogu javiti oba spola.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati.
Prijave s potrebnim dokumentima poslati na adresu:                                                                     
Osnovna škola Antuna Bauera
Augusta Šenoe 19
32000 Vukovar
s naznakom „Natječaj“
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA VUKOVAR
pismena zamolba: AUGUSTA ŠENOE 19, VUKOVAR