POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI


Radno mjesto


BRKAČ-BERCAZ (S. PANCRAZIO), ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
30.9.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Kategorija B
Nije važno
Opis poslova: obavlja sve pomoćne poslove u svezi pripremanja i obrade namirnica, održava čistoću prostora i opreme kuhinje.

Uz zamolbu dostaviti:
- životopis
- preslika svjedodžbe o završenoj sručnoj spremi
- preslika vozačke dozvole
- preslika dokaza o hrvatskom državljnstvu
- potvrda HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA
  • pismena zamolba: BRKAČ 28, MOTOVUN 52424