EKONOM/EKONOMKA - VOZAČ/ICA


Radno mjesto


MLINI, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word

Kategorija B
Nije važno
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto;
 
 • Ekonom/ka – vozač/ica – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
 • Sredjoškolsko obrazovanje ekonomskog ili tehničkog usmjerenja
 • Položen poseban ispit za rukovanje centralnim grijanjem ili obveza polaganja u propisanom roku
 • Položen vozački ispit
 • Poznavanje rada na računalu
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvornom ili ovjerenom presliku:
 • Domovnicu
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Potvrda o radnom stažu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • Životopis


Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:
Centar za rehabilitaciju Josipovac,
Na rijeci 13 A, 20207 Mlini
S naznakom: „Za natječaj“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.
 

Poslodavac


CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC
 • pismena zamolba: Na rijeci 13 a, 20207 Mlini