DJELATNIK/CA POSLOVNICE - SPECIJALIST/ICA


Radno mjesto


VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • powerpoint

3 godine
traži se osoba za rad u Poslovnici Vrbovec, Podružnici Bjelovar, Regionalnom centru Zagreb na radnom mjestu:
djelatnik poslovnice – specijalist (m/ž)
Opis poslova:
- prodaja proizvoda i usluga Fine te sudjelovanje u upravljanju kvalitetom usluga i zadovoljstvom korisnika
- pružanje podrške korisnicima usluga e-poslovanja (e-porezna, e-kutak…)
- predlaganje unaprjeđenja poslovnih procesa, implementacija novih proizvoda i usluga te educiranje radnika poslovnice
- kontrola svih vrsta financijskih, statističkih i drugih izvještaja i dokumentacije poslovnih subjekata/korisnika na papirnom i magnetnom mediju
- pružanje podrške operativnom izvršavanju poslova s gotovim novcem te u jedinici obavljanje propisane kontrole stanja novca u blagajničkim kazetama
- obavljanje poslova prijave u SIOV sustav i ostalih manje složenih poslova vezanih uz prisilnu naplatu
Uvjeti:
- VŠS/bacc., VSS/mag/struč.spec. – ekonomski ili pravni smjer
- 5 godina  (VŠS/bacc.) ili 3 godine (VSS/mag/struč.spec.) radnog iskustva
- pasivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu (word - napredno, excel i powerpoint - osnovno)
- razvijene komunikacijske vještine
- usmjerenost na klijenta
- spremnost na kontinuirano učenje
- poznavanje poslova platnog prometa
- iskustvo rada s klijentima
- poznavanje zakonodavstva iz područja ovrha – prednost
- potvrda o nekažnjavanju i presliku diplome
- potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a(ne stariju od mjesec dana)
Mogućnosti:
- rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
- izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
- mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 19. rujna 2019. godine.
Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


Financijska agencija