VIŠI STRUČNI SURADNIK / ICA ZA RAZVOJNE PROJEKTE


Radno mjesto


BELIŠĆE, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
5 godina
TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA
objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta
„VIŠI  STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE PROJEKTE“
u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Belišća
1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca
 
Kandidat za radno mjesto „Viši stručni suradnik za razvojne projekte“ mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da ima završen VII/I stupanj stručne spreme
2. da ima najmanje 5 godina dana radnog iskustva na poslovima u struci
3. da poznaje jedan svjetski jezik
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
5. da poznaje rad na osobnom računalu
6. da ima položen vozački ispit.
 
 
Opis poslova:
- poslovi promocije destinacije i njeno bolje pozicioniranje na turističkom tržištu,
- sudjeluje u svim edukativnim i promocijskih aktivnostima projekta,
- sudjeluje u pripremi stručne podloge odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata u podrućju turizma kao i u praćenju njihovog ostvarivanja,
- prati natječaje iz europskih i nacionalnih fondova te sudjeluje u izradi prijedloga razvojnih projekata koji mogu biti financirani na taj način,
- sastavlja i podnosi izvješća o realizaciji pojedinih razvojnih projekata,
- surađuje u organizaciji kao i realizaciji manifestacija i turističkih događaja koje organizira Turistička zajednica,
- obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor.
 
 
Kandidat uz pisanu prijavu kandidata treba obvezno priložiti:
 
  • životopis
  • presliku domovnice
  • dokaz o stručnoj spremi
  • podaci o radnom iskustvu: e-radna knjižica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice
  • presliku vozačke dozvole.
 
 
Podaci o plaći i radnim odnosima u Turističkom uredu propisani su Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu.
 
Prijave na javni natječaj s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:
 
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Belišća
„Javni natječaj za višeg stručnog suradnika za razvojne projekte“
Vijenac S. H. Gutmanna 15B
31551 Belišće
 
zaključno do 20. rujna 2019. godine.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Turističko vijeće zadržava pravo poništenja javnog natječaja.
 

Poslodavac


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA
  • pismena zamolba: Turistička zajednica grada Belišća, Vij.S.H.Gutman