STRUČNI SPECIJALISTA/SPECIJALISTICA EKONOMIJE


Radno mjesto


OTOČAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


ekonomija
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Opis posla: STRUČNI SPECIJALISTA/SPECIJALISTICA EKONOMIJE obavlja poslove koji se obavljaju u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Otočac, a to su:
- upoznavanje s HGK (organizacija, zadaci, dokumenti)
- uredsko poslovanje
- arhiviranje dokumenata
- kadrovski poslovi
- blagajnički poslovi
- provođenje sustava kvalitete po ISO 9001:2008 normi
Stručni poslovi komore

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale.

Prijavi je potrebno priložiti :  kratak životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju u kojem se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih.

Odabrani kandidat dužan je u roku od 8 dana od obavjesti o odabiru dostaviti izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci).
 

Poslodavac


HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
  • pismena zamolba: KRALJA ZVONIMIRA 16, 53220 OTOČAC