GERONTODOMAĆICA/GERONTODOMAĆIN


Radno mjesto


VIŠKOVO, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.7.2019.
30.8.2019.
Terenski rad

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Opis poslova:

pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova plaćanje računa, dostava pomagala i sl...), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Temeljem projekta „Ruke pomažu“ (Zaželi- programa zapošljavanja žena) u kojem HZZ, Regionalni ured Rijeka javlja u ulozi obveznog partnera predviđeno je zapošljavanje 1 žene koja mora ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, najviše završena srednja škola, nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti: zamolbu za posao, životopis (obvezna naznaka kontakt broja), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice), dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidatkinja nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba (izdana nakon datuma objave natječaja).

 Poslodavac


OPĆINA VIŠKOVO
  • osobni dolazak: VOZIŠĆE 3, 51216 VIŠKOVO
  • pismena zamolba: Vozišće 3, 51216 Viškovo
  • e-mailom: jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr