POLOŽAJ I. VRSTE - RUKOVODITELJ/ICA ODJELA U PODRUČNOJ SLUŽBI - VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA NABAVU


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
2 godine
Temeljem odluke ravnatelja Instituta Ruđer Bošković raspisuje se
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta
1. Položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi - voditelj Odsjeka za nabavu, Odsjek za nabavu u Odjelu za opće poslove i nabavu, Administrativne, stručne i tehničke službe, Zagreb.
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području društvenih ili tehničkih znanosti; ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- minimalno 2 godine radnog iskustva u poslovima nabave,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- aktivno poznavanje rada na računalu,
- certifikat iz područja javne nabave ili obveza osposobljavanja za isto u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja.
Pristupnici koji ispunjavaju uvjete propisane objavljenim Natječajem obvezni su pristupiti profesionalnoj selekciji – testiranju iz stručnih znanja vezanih uz potrebe radnog mjesta (osobito Zakon o javnoj nabavi i Statut Instituta), engleskoga jezika i rada na računalu.
Radni odnos se zasniva uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti; životopis, presliku uvjerenja o završenom školovanju, te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (v: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vas-zanimati/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166)  i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Institut Ruđer Bošković, AST službe, Odjel za ljudske potencijale, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave na Natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Poslodavac


INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
  • pismena zamolba: Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb