VODITELJ / VODITELJICA FINACIJA, RAČUNOVODSTVA I KONTROLINGA


Radno mjesto


KOMIŽA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Samački smještaj
Bez naknade
14.8.2019.
31.8.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potrebno napredno poznavanje informatike
 • access
 • excel
 • word
 • internet

3 godine
Opis poslova:
 • Pravovremena izrada i podnošenje financijsko - statističkih izvješća Društva sukladno zakonskoj regulativi i propisanim rokovima (za potrebe Porezne uprave, FINA, HNB i DZS i sl.)
 • Odgovornost za redovito kontroliranje i pravovremeno izvršavanje financijskih obveza Društva, organizaciju i učinkovitost rada Odjela financija računovodstva i kontrolinga,
 • Praćanje i nadzor nadredovnim ispunjenjem ugovornih obveza Društva (po osnovi koncesija, koncesijskih odobrenja)
 • Sudjelovanje u izradi financijskog plana, plana nabave i investicijskih projekata Društva,
 • Kontinuirano praćenje i pravovremena primjena propisa iz područje računovodstva i financija,
 • Izvještavanje o redovnim aktivnostima Društva, predlaganje mjera i postupaka za usklađenje finacijskog – računovodstvenog segmenta poslovanja sa zakonskom regulativom, unapređenje radnih aktivnosti iz svog djelokruga rada,
 • Odgovornost za uspješnost naplate (redovno praćenje naplate i poduzimanje mjera za prisilnu naplatu, izrada ovršnih prijedloga, vođenje detaljne evidencije o naplati, izrada izvješća i sl),
Uvjeti:
 • VSS, VŠS, SSS (ekonomsko-računovodstvenog usmjerenja),
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva u vođenju financijskih i računovodstvenih poslova,
 • Odlično poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda, te propisa iz područja poreza i financija,
 • Napredna razina računalne pismenosti (Windows okruženje i upotreba MS office-a),
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
Opća zdravstvena sposobnost

Izražena odgovornost, točnost, analitičnost, sistematičnost, marljivost i samostalnostu radu, proaktivnost tevrlo dobre organizacijske i prezentacijske vještine, sposobnost rukovođenja timom

Uz pisanu prijavu priložiti:
-    Životopis (sa detaljnim opisom radnih zadataka)
-    Dokaz o završenoj stručnoj spremi (preslik)
-    Dokaz o radnom stažu (elektronski) od HZMO
Kandidati koji uđu u najuži krug dužni su priložiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata te dodatnu dokumentaciju koju će poslodavac zahtjevati (npr. preslik domovnice, original potvrde o nekažnjavanju i sl).

Prijave se dostavljaju isključivo pisanim putem, na adresu:  Nautički centar Komiža d.o.o., Hrvatskih mučenika 17, 21 485 Komiža, uz naznaku „Natječaj za radno mjesto –Voditelj financija, računovodstva i kontrolinga“.    
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima ili se ne odazovu na testiranje ili razgovor. Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istome. 
 
Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj i/ili ne prihvatiti niti jednu od dostavljenih ponuda. 

 

Poslodavac


NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo
 • pismena zamolba: Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža