STRUČNI SURADNIK/CA - PEDAGOG


Radno mjesto


ŠKABRNJA, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
8 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
6.12.2018.
31.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maruškica“, Škabrnja i čl.26. točke2. I 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) raspisuje se


NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA-PEDAGOGA M/Ž

• Na određeno vrijeme
• Jedan izvršitelj – nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno)

Uvjeti za radno mjesto:
o Završeni za studij pedagogije –(VSS)
o Stručni ispit za Stručni suradnik-pedagog u dječjem vrtiću


Kandidat za radno mjesto pedagoga M/Ž – treba dostaviti sljedeću dokumentaciju u periodu od 6.12.2018. – 31.12.2018. godine :
1. Zahtjev
2. Životopis
3. Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
4. Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu za stručnog suradnika-pedagoga
5. Presliku Domovnice
6. Uvjerenja od suda da se protiv istog/e ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97. 107/07 i 94/13) :
• Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - izvornik
• Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - izvornik
7. Elektronski ispis o radnom statusu – ne starije od mjesec dana
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao i elektronski zapis o radnopravnom statusu.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmotriti.


Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić „Maruškica“
Put Škara1
23223 Škabrnja
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MARUŠKICA
pismena zamolba: Put Škara 1, Škabrnja