VODITELJ/ICA PROGRAMA PREDŠKOLE


Radno mjesto


MAČE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; sezonski
20 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
10.9.2019.
18.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Opis poslova: izvođenje programa predškole

Osnovna škola Mače raspisuje:
 
N A T J E Č A J
za sljedeće radno mjesto
 
  • voditelj/voditeljica programa predškole
           1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na određeno vrijeme
           od 01. listopada 2019. do 31. svibnja 2020.
 
Mjesto rada: Mače i Peršaves
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
  • životopis
  • domovnicu (preslika)
  • diplomu (preslika)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu (HZMO)
 
Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97., 107/07. i 94/13). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Mače za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. 
 
Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Mače istovremeno s objavom  natječaja: http://www.os-mace.com/index.php/natjecaji.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://www.os-mace.com/index.php/natjecaji najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje).
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://www.os-mace.com/index.php/natjecaji.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje ponuda s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave, odnosno zaključno do 18. rujna 2019. na adresu: Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače.

Poslodavac


Osnovna škola Mače
  • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA