NASTAVNIK / NASTAVNICA STRUČNIH PREDMETA GRAFIČKE TEHNOLOGIJE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
SPLIT, Matice hrvatske 11 
r a s p i s u j e 
NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima: 
 1. Nastavnik/ica stručnih predmeta grafičke tehnologije – dipl. ing. graf. teh. – 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme tjedno , na određeno vrijeme, do povratka odsutne nastavnice.
  Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br.1/96. i 80/99.)
  -  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
  -  Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
   Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta
  (dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati
  će biti obaviješteni u zakonskom roku.
   Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:
  Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split, Matice hrvatske 11, s naznakom
  „Za natječaj“


Poslodavac


ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
pismena zamolba: MATICE HRVATSKE 11, 21000 SPLIT