ASISTENT / ASISTENTICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJE KINEZIOLOGIJA, ZNANSTVENA GRANA KINEZIOLOGIJA SPORTA ZA OBAVLJAN


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.10.2018.
28.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
SPLIT
TESLINA 6. 
Raspisuje                                                      
N A T J E Č A J 
za izbor nastavnika (M/Ž)
 
 • u suradničko zvanje i na radno mjesto u punom radnom vremenu  iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova i radnih zadataka na predmetu Sportovi na vodi I (jedan izvršitelj)
   Uvjeti:
  Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom  97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17),
  poželjno je radno iskustvo u nastavi i znanstvena djelatnost u polju kineziologije.
   Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslik odgovarajuće diplome, dokaz o izvrsnosti tijekom studija sukladno članku 97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (prijepis ocjena, nagrade i priznanja, dopunska isprava o studiju), dokaze o radnom iskustvu u nastavi, dokaze o znanstvenoj djelatnosti  u polju kineziologije (radovi, potvrde o prisustvovanju znanstvenim skupovima), preslik domovnice/ dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.
   Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.
  Prijave se dostavljaju u roku od  30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split. 
   O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac


Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
pismena zamolba: TESLINA 6, 21000 SPLIT