MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


NOVA GRADIŠKA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
21.5.2020.
28.5.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 25. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, Josip Kolodziej, dr. med.,  ravnatelj, objavljuje
 
                                                                   NATJEČAJ
 
- za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika/ce
 
       - 3 medicinske sestre/tehničara

Stručni uvjeti:
- srednja medicinska škola
- odobrenje za samostalan rad
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je obvezno priložiti:
  • zamolbu sa životopisom,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi za traženo radno mjesto-presliku završne svjedodžbe/diplome,
  • preslika odobrenja za samostalan rad/licence,
  • preslika domovnice,
  • preslika rodnog lista,
  • preslika osobne iskaznice,
  • potvrda HZMO o radnom stažu- elektronički zapis (ne starija od mjesec dana).

U zamolbi za natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“ br. 121/2017.) članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti svu dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji se mogu naći i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te potvrdu posljednjeg poslodavca o načinu prestanka prethodnog zaposlenja.
Prijave kandidata podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, Nova Gradiška, u zatvorenoj koverti s naznakom „Za zasnivanje radnog odnosa“.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune, nepravovremene, te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati.

Poslodavac


OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
  • pismena zamolba: STROSSMAYEROVA 17 A, NOVA GRADIŠKA