ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Predškolski odgoj
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i Statuta  Dječjeg vrtića „Vrtić Palčić“, Upravno vijeće, raspisuje
 
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta
 
ODGOJITELJ/ICA - (m/ž), 1 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme puno radno vrijeme
 
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja/icu predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja/icu kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja/icu, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)
- nije važno radno iskustvo.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
- životopis.
 
Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PALČIĆ, IRME GORZO 11, VARAŽDIN

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja
O ishodu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od osam ( 8 ) dana

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, i oglasnoj  ploči Dječjeg vrtića  i traje od 11.09.2019. do 19.09. 2019. godine.

Opis poslova: poslovi odgojitelja/odgojiteljice u dječjem vrtiću.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ
  • osobni dolazak: IRME GORZO 11, VARAŽDIN (S NAZNAKOM)
  • pismena zamolba: IRME GORZO 11, VARAŽDIN (S NAZNAKOM)