SURADNIK/CA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ


Radno mjesto


ZAGREB
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.6.2018.
24.6.2018.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Na temelju članaka 33., 34., 35., 36., 37. i 38. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U ZAKLADI "KULTURA NOVA" NA RADNOM MJESTU SURADNIKA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
- 1 polaznik/ca
Uvjeti za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika za istraživanje i razvoj:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, društvenoga, humanističkoga, arhitektonskog ili umjetničkoga smjera i/ili završen diplomski sveučilišni studij, odnosno visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima, društvenoga, humanističkoga, arhitektonskog ili umjetničkoga smjera
- kandidat je prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prednost prilikom odabira Polaznika imat će kandidati koji zadovoljavaju i sljedeće uvjete:
- razumijevanje djelovanja i uvjeta rada, kao i načina financiranja organizacija civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti
- komunikacijske i koordinacijske vještine
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- dobro poznavanje rada na računalu.
Prijava mora sadržavati sljedeće:
- motivacijsko pismo
- životopis (adresa, telefon, mobitel, e-adresa)
- preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja
- preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva, odnosno statusa osobe koja nema radnog iskustva
- preslika potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba
- preslika potpisanog Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka čiji obrazac možete preuzeti i ispisati za potpisivanje na službenim mrežnim stranicama Zaklade.
Odabrani kandidati, a koji ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na razgovor radi provjere interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj. Kandidat koji bude odabran za stručno osposobljavanje za rad ima obvezu u roku od 8 dana od dana primanja obavijesti o odabiru dostaviti presliku e-uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana predaje uvjerenja). Ako kandidat ne dostavi navedeno e-uvjerenje smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj ili ako kandidat ne dokaže da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, prijava na ovaj Javni natječaj će biti isključena.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika za istraživanje i razvoj otvoren je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i po potrebi na ostalim relevantnim mrežnim portalima.
Prijave se dostavljaju isključivo e-poštom na e-adresu: info@kulturanova.hr, s naznakom: "Prijava kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa".
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Opis poslova za koje se Polaznik stručno osposobljava za rad naveden je na mrežnim stranicama Zaklade: www.kulturanova.hr
O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte u roku od 15 dana od dana kada Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri uključenje kandidata u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Poslodavac


Zaklada 'Kultura nova'
e-mailom: info@kulturanova.hr