ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2019.
18.10.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina (KLASA: 112-03/19-01/07, URBROJ:2197-02-06/19-1 od 30. rujna 2019. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelja (m/ž) na određeno vrijeme za puno radno vrijeme
 
- odgojitelj – 1 izvršitelja/ice, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka  duže odsutne zaposlenice na posao                        
 
Uvjet: - VŠS ili VSS - stručni/sveučilišni prvostupnik/ica odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi,      magistar/magistra ranog predškolskog odgoja i obrazovanja 
          - položen stručni ispit.

Potrebna dokumentacija:
- prijava
- životopis
- domovnica (preslik)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
- dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik)
- dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
   (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik ne stariji od 6 mjeseci).

Kandidat/kinja koji/a nema položen stručni ispit obvezan/a ga je položiti u zakonskom roku. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, 49221 Bedekovčina s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme“.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bedekovčina odnosno do 18.  listopada 2019. godine.
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA
  • pismena zamolba: Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13