STRUČNI SURADNIK-LOGOPED (M/Ž)


Radno mjesto


SOLIN, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.10.2018.
23.10.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97; 107/07 i 94/13), UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK –SOLIN raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova na radnom mjestu:

 
STRUČNI SURADNIK-LOGOPED
 -    1 (jedan/na) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim  vremenom za rad u Solinu,
                                    
 
Uvjeti:  Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)) i
              Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 
              ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):
  • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar
       logopedije, prof. logoped, dipl. logoped, dipl. defektolog- logoped,
  • položen stručni ispit za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • zdravstvena sposobnost za radno mjesto logopeda
 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje prilažu:
  • < >Dokaz o stečenoj stručnoj premi
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja istog
  • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
  • Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
  • Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana
 
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ  CVRČAK – SOLIN,  Zvonimirova 71, 21210 SOLIN.Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK - SOLIN
pismena zamolba: ZVONIMIROVA 71, SOLIN