POMOĆNIK U NASTAVI M/Ž


Radno mjesto


LIČKI OSIK, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
21 sat tjedno
Nema smještaja
Djelomično
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
  1. pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme 21/40 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž)
 
UVJETI: najmanje SSS i ispunjavanje uvjeta iz članka 105. stavka 1. i 2. i članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.).
Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
  • životopis
  • presliku domovnice
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
  • presliku dokaza o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (na Natječaj se mogu javiti i osobe bez završene edukacije za pomoćnika u nastavi).
Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovoga Natječaja.
 
Rok za prijavu: 8 dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik.
 
 

Poslodavac


Osnovna škola Dr.Franje Tuđmana Lički Osik
pismena zamolba: RIJEČKA 2, LIČKI OSIK