POSLIJEDOKTORAND/TICA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
7.12.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
2. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:
 
 • Za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za potrebe Katedre za turizam na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 
Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • presliku diplome i prijepis ocjena sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);
 • opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 • popis objavljenih znanstvenih istručnih radova i priložiti relevantne radove;
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;
   
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
  Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
  Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".    


Poslodavac


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • pismena zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula